Mikropráce v roce 2017

Mikropráce v roce 2017

Trh mikropráce pulzuje na celém světě rychlým tempem a v roce 2016 jsme byli svědkem inovativních trendů a velkých změn ve způsobu realizace digitálního byznysu. Podívejme se na to, jaké jsou očekávání vývoje v roce 2017.

Růst sociálně orientovaného podnikání
Na vzestupu je podnikání, které se kromě naplňování finančních cílů, orientuje i na přinášení společenské hodnoty a integraci hodnot sociální spravedlnosti do svých podnikových procesů. Předpoklad je, že rok 2017 přinese boom podnikání, které bude orientované na svůj reálný pozitivní společenský dopad a nejen na předkládání své “mise” jako prázdného marketingového sloganu.
Inovativní podnikání a nárůst využívání sociálních médií v marketingových strategiích
Očekáváním je, že rok 2017 přinese ještě výraznější využívání sociálních médií a sítí na podnikání a marketingovou komunikaci firem, předpokládané jsou inovativní, až přímo překvapivé marketingové kampaně. Některé změny budou záviset i od inovací v infrastruktuře, které přinesou týmy společností Facebook, Google a Twitter. Nárůst digitálního podnikání umožňuje podnikání odkudkoli bez nutnosti vázání se na movitý a nemovitý majetek a tento trend bude růst.
Nárůst investic malých podniků do technologií
Internet přinesl podnikatelům množství výborných bezplatných nástrojů a zdrojů, které jim pomohly růst, ovšem předpoklad je, že rok 2017 bude rokem nárůstu investic malých podnikatelů do nákupu vysoce kvalitních technologií. Růst spotřebitelských standardů si tyto finanční investice do kvality vyžaduje, ale zároveň se očekává, že tyto investice se přetaví do zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků, nárůstu jejich tržeb a růstu podnikání za hranice toho, co jim umožňovaly bezplatné online nástroje.
Růst využívání robotických technologií, nárůst hodnoty lidských vztahů
Možná si někdy ani neuvědomujeme, v jaké míře již dennodenně využíváme robotů na usnadnění našich životů a práce (např. Technologie rozpoznávání hlasu). V tomto roce bude využívání těchto technologií ještě růst. Avšak úměrně nárůstu robotických technologií, mikropráce a času stráveného připojením přes elektronická média, bude zároveň narůstat hodnota lidské interakce, osobních kontaktů a vztahů, které žádná technologie nedokáže plně nahradit. Klíčovými komponenty úspěchu v osobní komunikaci a jejím využití pro úspěch v podnikání se stanou mentoři.
Tak se připravte a surfujte na vlně mikropráce úspěšně i v roce 2017. Staňte se součástí komunity podnikatelů v oblasti mikropráce a čerpejte inspiraci od ostatních členů, nastavte si cíle a efektivně je plňte. Staňte se tím podnikatelem, který ovlivňuje ostatní ve svém odvětví a věřte, že úspěch nezná hranice, nemusíte být v Silicon Valley, ani v žádné jiné “žhavé” lokalitě, aby se váš byznys vyšvihl na vrchol, úspěchu můžete dosáhnout opravdu odkudkoliv.